Beleidsdoelen

Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

4.228

3.902

3.902

3.902

Materiële lasten

14.867

16.846

12.500

11.529

Baten

-1.400

-948

-

-

Totaal Baten

-1.400

-948

Saldo beleidsdoel excl. reserves

17.695

19.800

16.402

15.431

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57