De leefbaarheid van het landelijk gebied

Meerjarendoelen

2.5.1

De leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen is beter

We ondersteunen lokale initiatieven gericht op het versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied en de
daarin gelegen kleine kernen. De provincie verstrekt in 2021 subsidie voor:

  • het in stand houden van basisvoorzieningen, zoals o.a. dorpshuizen
  • uitvoeren van activiteiten die de onderlinge betrokkenheid vergroten
  • versterken van culturele en/of gemeenschappelijke activiteiten

In 2021 is hiervoor €300.000 subsidie beschikbaar. Daarnaast is het onze intentie om de samenwerking met de KNHM foundation in Kern met Pit in 2021 voort te zetten. Kern met Pit stimuleert lokale buurtprojecten die de leefbaarheid van een buurt vergroten.  

Beoogd resultaat 2021

  • Minimaal 8 subsidies verstrekt in kleine kernen voor het versterken van de leefbaarheid in het landelijk

gebied

  • We nemen opnieuw deel aan het initiatief Kern met Pit
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57