Beleidsdoelen

De leefbaarheid van het landelijk gebied

2.5

De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt

Lokale initiatieven versterken de leefbaarheid in het landelijk gebied en de daarin gelegen kleine kernen.

schaal x € 1.000
Lasten € 437
Baten € 0
Saldo € 437
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57