Beleidsdoelen

De leefbaarheid van het landelijk gebied

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

87

87

87

87

Materiële lasten

350

350

350

350

Totaal Lasten

437

437

437

437

Saldo beleidsdoel excl. reserves

437

437

437

437

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57