2. Landelijk gebied

Wat gaat dat kosten?

2. Landelijk gebied

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

8.997

10.334

10.010

9.694

8.898

8.748

Materiële lasten

44.138

53.191

54.085

52.359

44.160

32.896

Baten

2.224

1.621

1.471

1.019

71

71

Totaal Baten

2.224

1.621

1.471

1.019

71

71

Saldo van dit programma

50.911

61.904

62.624

61.034

52.987

41.573

Stortingen in reserves

23.050

5.441

10.000

-

-

1.085

Onttrekkingen aan reserves

37.454

29.331

12.719

15.286

1.977

-

Beslag op de algemene middelen

36.508

38.014

59.905

45.748

51.010

42.658

Reserves Landelijk gebied

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

23.050

1.710

-

-

-

-

Reserve Programma Landelijk Gebied

-

3.731

-

-

-

1.085

Reserve Gebiedsprocessen Stikstof

-

-

10.000

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

23.050

5.441

10.000

0

0

1.085

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

2.298

7.853

1.785

1.510

1.710

-

Reserve Projecten

-112

-

-

-

-

-

Reserve Programma Landelijk Gebied

35.268

21.478

10.934

13.776

267

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

37.454

29.331

12.719

15.286

1.977

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57