Beleidsdoelen

Verbinding natuur, mensen, maatschappij

2.3

De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij  is sterk

Natuur is van groot belang voor de mens, het draagt bij aan een gezonde woon- en werkomgeving. Als mensen zijn wij verantwoordelijk voor behoud en herstel van natuur, gericht op de intrinsieke waarde van de natuur, de biodiversiteit. Dit lukt alleen als er voldoende draagvlak voor deze natuur is.

schaal x € 1.000
Lasten € 2.928
Baten € 0
Saldo € 2.928
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57