Beleidsdoelen

Verbinding natuur, mensen, maatschappij

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

528

529

529

529

Materiële lasten

2.400

2.515

2.515

2.715

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.928

3.044

3.044

3.244

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57