Regionale slagkracht sterk

Meerjarendoelen

9.5.3

De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen

Om de Europese Unie meer te laten bijdragen aan de realisatie van provinciale doelstellingen, geven wij uitvoering aan onze Europastrategie 2020-2023. Wij leggen daarbij de prioriteit bij Gezond stedelijk leven, Multimodale en slimme mobiliteit en Energietransitie en geven extra aandacht aan Digitalisering, (Circulaire) Economie en Plattelandsontwikkeling.  

In samenwerking met de Regio Randstad en het Huis van de Nederlandse Provincies signaleren we nieuwe ontwikkelingen in Europa die relevant voor de provincie Utrecht zijn. We dragen bij aan Europees beleid en regelgeving door in verschillende verbanden input vanuit de praktijk te leveren. Samen met onze regionale partners continueren we de profilering van de regio Utrecht als een Europees living lab voor Gezond Stedelijk Leven.

Europese financieringskansen benutten we door de lopende Europese projecten uit te voeren en naar nieuwe kansen voor financiering van Utrechtse opgaven te zoeken, in samenwerking met de partners van de provincie. In 2021 begint de nieuwe Europese programmaperiode: het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. Samen met onze partners in de regio en in Nederland brengen we de nieuwe financieringskansen in beeld. Succes in en met Europa is mede afhankelijk van de regionale samenwerking. We verzorgen daarom in 2021 verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en een EU-training met als doel kennis en capaciteit in de regio over Europese kansen te vergroten. Voor de medewerkers van de provincie zetten we een EU-kennisprogramma op. Op deze manier zorgen we ervoor dat we samen met de regio Europese financieringskansen in de nieuwe programmaperiode maximaal kunnen blijven benutten om onze beleidsopgaven te realiseren.

Beoogd resultaat 2021

Signaleren van Europese kansen en bedreigingen op de prioriteiten en aandachtsgebieden van de Europastrategie 2020-2023 waaronder:

EU-kansenkaart voor prioritaire opgaven

EU-kennisprogramma voor medewerkers van de provincie

voorlichtingsbijeenkomsten en training(en) over actuele Europese onderwerpen voor de regio

minimaal 6 keer input geleverd in Europese beleidstrajecten, bijvoorbeeld beleidsevaluaties, consultaties en BNC-trajecten (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen)

Twaalf verkenningstrajecten voor Europese financiering  

Vier aanvragen voor Europese financiering

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57