Regionale slagkracht sterk

Meerjarendoelen

9.5.5

Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker

Het proces naar een gezamenlijk regionaal kabinetsaanbod (zie ook 8.4.1) verschaft inzicht in de verschillende belangen van onze lokale en regionale partners. Deze kennis draagt bij aan het strategisch vermogen van de organisatie, aangezien hierdoor coalities makkelijker gevormd kunnen worden. Het identificeren van gedeelde en tegengestelde belangen van partijen in de provincie moet naast door public affairs ook door andere afdelingen breed in de organisatie opgepakt worden. Het afwegen van die belangen is belangrijk om samen tot een integraal gedragen lange termijnstrategie voor de regio te komen.  

Aanvullend hierop kunnen wij met de toegenomen capaciteit op public affairs actiever en strategischer omgaan met de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel. Dat is ook nodig met een nieuw kabinet in aantocht waarbij wij proactief onze (regionale en provinciale) belangen willen behartigen.

De Public affairsstrategie 2017-2021 wordt in 2021 vervangen door een nieuwe strategie voor 2021-2025. Daarin gaan wij verder in op de inhoudelijke keuzes en werkwijze voor het versterken van de lobbykracht.  

Beoogd resultaat 2021

Er ligt een nieuwe Public affairsstrategie 2021-2025.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57