Regionale slagkracht sterk

Meerjarendoelen

9.5.2

Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd

In de geactualiseerde Nota Verbonden Partijen die voor medio 2021 staat gepland, nemen we een breder werkingskader op dan in de huidige nota voor samenwerkingsverbanden. De hoofdreden hiervoor is dat er meer samenwerkingsverbanden met diverse organisatievormen ontstaan waarin de provincie een belangrijk bestuurlijk en maatschappelijk belang heeft. Bovendien heeft de Rijksoverheid meerdere regionale programma’s ontwikkeld waarbij we de governance gaandeweg moeten uitvinden. Voor deze bredere scope nemen we in de nota ook een visie op die in lijn ligt met de visie van het programma Sterk Utrechts Bestuur.

Beoogd resultaat 2021

Een geactualiseerde Nota Verbonden Partijen provincie Utrecht is vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57