Beleidsdoelen

Regionale slagkracht sterk

9.5

De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen))

De omvang en samenhang van verschillende maatschappelijke opgaven maken uitvoering ervan steeds complexer. Er is een sterk en wendbaar lokaal én provinciaal bestuur nodig, dat zich richt op het organiseren rondom die opgaven om de regionale slagkracht verder uit te bouwen.  Wij zetten samen met de medeoverheden onze schouders eronder.

schaal x € 1.000
Lasten € 2.086
Baten € 0
Saldo € 2.086
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57