Beleidsdoelen

Regionale slagkracht sterk

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.302

1.302

1.302

1.302

Materiële lasten

784

784

689

689

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.086

2.086

1.991

1.991

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57