Regionale slagkracht sterk

Meerjarendoelen

9.5.4

De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers

De Staat van Utrecht geniet een steeds grotere bekendheid. Het is voor veel partijen een belangrijke informatiebron, omdat het data en analyses bevat over diverse thema’s die samen een beeld geven van het woon-, werk- en leefklimaat van de provincie en de 26 Utrechtse gemeenten. Uitgangspunt voor de Staat van Utrecht blijft een cyclus van twee jaar. Wel zullen we vanaf 2020 de data elk jaar updaten. In 2021 brengen we dus weer een nieuwe Staat van Utrecht (de zesde) uit en verschijnt er een nieuwe actuele special. Om het gebruik van de Staat van Utrecht verder te laten groeien, besteden wij in 2021 nog meer aandacht aan de bekendheid.

Beoogd resultaat 2021

De zesde Staat van Utrecht is verschenen. Alle data en analyses zijn geüpdatet en waar mogelijk aangevuld

Een nieuwe special is gemaakt en gepubliceerd

De Staat van Utrecht is meer geraadpleegd (bezoek website en gebruik database) dan voorgaande jaren

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57