Regionale slagkracht sterk

Meerjarendoelen

9.5.1

Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld

Het programma Sterk Utrechts Bestuur dient invulling te geven aan een goede samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, regioverbanden en provincie. De provincie wil in 2021 het programma vaststellen en starten met de uitvoering.

Daarnaast wil de provincie bezien op welke wijze het programma Sterk Utrechts Bestuur op korte termijn een bijdrage kan leveren aan de gevolgen van de effecten van COVID-19 als het gaat om de (financiële) positie van decentrale overheden. In overleg met gemeenten en waterschappen zal op basis van hun behoeften een instrumentenkoffer gevuld worden.  

 Beoogd resultaat 2021

Het programma Sterk Utrechts Bestuur is vastgesteld en de uitvoering is gestart.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57