Strategisch vermogen is groot

Meerjarendoelen

9.4.4

De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie

Een duurzame en sterke journalistiek is van belang voor een goedwerkende democratie

Beoogd resultaat 2021

Voor lokale en regionale media is een handreiking beschikbaar

In twee regio’s zijn vergevorderde initiatieven voor samenwerking

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57