Strategisch vermogen is groot

Meerjarendoelen

9.4.3

De afstemming met stakeholders en inwoners is frequenter

Minstens 4 keer per jaar spreken we onze stakeholders over de te kiezen richting en de wijze waarop tot dan toe wordt gewerkt. We reflecteren daarbij op de resultaten en de samenwerking

Beoogd resultaat 2021

Vier (reflectie)bijeenkomsten met stakeholders en inwone

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57