Strategisch vermogen is groot

Meerjarendoelen

9.4.2

De dialoog met inwoners en samenwerkingspartners is innovatiever, transparant en overzichtelijk

Om de diverse doelgroepen te bereiken en ook de silent minority te kunnen horen, proberen we nieuwe methodes uit. Dit kan bestaan uit zowel digitale, als hybride en fysiek interactie.

Beoogd resultaat 2021

Er is inzicht in de huidige participatie trajecten (aantallen en werkwijzen)

De huidige participatieve trajecten zijn beoordeeld op effectiviteit  

Er ligt een handreiking om per situatie het juiste middel voor (het voeren van) een effectieve dialoog in te zetten  

Op social media reageren we op vragen en opmerkingen

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57