Beleidsdoelen

Archiefplaats toezicht informatiebeheer

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

87

87

87

87

Materiële lasten

662

662

662

662

Totaal Lasten

749

749

749

749

Saldo beleidsdoel excl. reserves

749

749

749

749

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57