Provinciebestuur is sterk en duidelijk

Meerjarendoelen

9.1.2

De uitvoering van de rijkstaken (CvdK) is van betere kwaliteit

De commissaris van de Koning besteedt in 2021 bij het uitoefenen van zijn rijkstaken aandacht aan het verhogen van het aantal vrouwen in het burgemeestersambt, aan verbeteringen van de digitale toepassing binnen benoemingsprocedures en aan verdere verbetering van de loopbaanbegeleiding van burgemeesters. Ook zal de cvdK zijn rol als rijksorgaan bij de regionale regietafels vluchtelingen blijven vervullen. In zijn boegbeeldfunctie zal de commissaris zich inspannen voor een Utrechts Aanbod (lobby richting de volgende kabinetsformatie). Verder zal de commissaris mogelijk aandacht besteden aan uitgestelde evenementen rond de viering van 75 jaar Vrijheid.   

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57