Beleidsdoelen

Provinciebestuur is sterk en duidelijk

9.1

Het provinciebestuur is sterk en duidelijk

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen

schaal x € 1.000
Lasten € 7.255
Baten € -252
Saldo € 7.003
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57