Beleidsdoelen

Provinciebestuur is sterk en duidelijk

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.859

1.859

1.859

1.859

Kapitaallasten

108

108

108

108

Materiële lasten

5.288

5.288

5.288

5.288

Baten

-252

-252

-252

-252

Totaal Baten

-252

-252

-252

-252

Saldo beleidsdoel excl. reserves

7.003

7.003

7.003

7.003

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57