Provinciebestuur is sterk en duidelijk

Meerjarendoelen

9.1.3

De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van betere  kwaliteit

Het college maakt weloverwogen keuzes rond het besteden van beschikbare middelen en kan dit op heldere wijze verantwoorden. De genomen besluiten zijn goed onderbouwd en het college geeft altijd uitleg over de keuzes die zijn gemaakt.  

Beoogd resultaat 2021
•   Het college is transparant in haar afwegingen
•   Negatieve besluiten worden actief gecommuniceerd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57