Beleidsdoelen

Integriteit is een vast onderdeel

9.2

Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces

We zoeken in een vroegtijdig stadium het contact en de dialoog met de betrokken inwoners, gemeenten en organisaties. Afhankelijk van het vraagstuk en de gestelde doelen spreken we een passende vorm van participatie en verantwoordelijkheid af. De uitvoering van ons werk vraagt om maatwerkoplossingen waarbij integriteit van handelen voorop staat. Er komt een fulltime coördinator integriteit in dienst. Deze zal de uitvoering van het integriteitsplan op zich nemen.

schaal x € 1.000
Lasten € 147
Baten € 0
Saldo € 147
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57