Integriteit is een vast onderdeel

Meerjarendoelen

9.2.1

Integriteit is beter geborgd en het beleid is verder ontwikkeld

 Als organisatie hebben we blijvend aandacht voor integriteitsvraagstukken. Van medewerkers vragen en verwachten we dat ze dilemma’s vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken. Wij hebben daarbij de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren waarin collega’s professioneel hun werk kunnen doen. De coördinator integriteit zal de structurele en integrale borging hiervan aanjagen en bewaken.

Beoogd resultaat 2021

Dag van de integriteit heeft plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57