Beleidsdoelen

Intensievere aanpak van ondermijning

9.3

De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd

Het tegengaan van ondermijning is voor de provincie Utrecht een belangrijke taak. De provincie bevordert dat overheden (gemeenten, provincie, waterschappen, rijk), andere instanties en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken om beïnvloeding van de onderwereld in de bovenwereld tegen te gaan. Daarbij werkt de provincie blijvend aan de weerbaarheid van de eigen organisatie en wordt de Wet bibob zo breed mogelijk ingezet.

schaal x € 1.000
Lasten € 534
Baten € 0
Saldo € 534
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57