Intensievere aanpak van ondermijning

Meerjarendoelen

9.3.1

De ondermijning wordt tegengegaan, de weerbaarheid wordt gestimuleerd en de aandacht voor de wet BIBOB wordt vergroot

In 2021 zetten we onverminderd in op het tegengaan van ondermijning van de aanjaag- en netwerkfunctie in de regio en het weerbaarder maken van onze eigen organisatie.

Beoogd resultaat 2021  

Een tweede bijeenkomst voor notarissen en andere spelers in de vastgoedsector (eerder uitgesteld door COVID-19-maatregelen)

Een nieuwe editie in de reeks informatie- en intervisiebijeenkomsten over de wet BIBOB met gemeenten

Collega’s zijn beter in staat signalen van ondermijning te herkennen

Gemeenten zijn weerbaarder, onder meer door de wet Bibob meer te benutten

Het aantal BIBOB-toetsen bij subsidies, vergunningen en vastgoedtransacties is toegenomen met ten minste 50%.

Het thema ondermijning is opgenomen in het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing

Minimaal twee aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC zijn uitgevoerd en een Plan van Aanpak om verdere verbeteringen door te voering is geïmplementeerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57