Beleidsdoelen

Intensievere aanpak van ondermijning

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

334

334

334

334

Materiële lasten

200

200

186

186

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

534

534

520

520

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57