Beleidsdoelen

Integriteit is een vast onderdeel

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

87

87

87

87

Materiële lasten

60

60

60

60

Totaal Lasten

147

147

147

147

Saldo beleidsdoel excl. reserves

147

147

147

147

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57