9. Bestuur

Verbonden Partijen

Verbonden Partijen

Onderstaande Verbonden Partijen hebben betrekking op dit programma:

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Het Utrechts Archief

Huis der Nederlandse Provincies (HNP)

Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Randstedelijke Rekenkamer (RRK)

REMU Houdstermaatschappij NV

Voor overige informatie verwijzen wij u naar paragraaf 3.6 Verbonden Partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57