Beleidsdoelen

Concernbrede aansturing op brede thema’s

9.7.3

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord

De afspraken in het nationaal Klimaatakkoord zijn gericht op de realisatie van 49% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Dit is een landelijk streven, waar we ons als provincie aan hebben gecommitteerd. Om zicht te houden op de bijdrage aan deze doelstelling, monitoren we onze inspanningen en de resultaten in onze provincie.    

Beoogd resultaat 2021  

Er is een eerste monitoringsrapportage opgeleverd  

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57