Beleidsdoelen

Concernbrede aansturing op brede thema’s

9.7

Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief

Een aantal ambities geldt voor de hele organisatie. Het gaat dan om opgaven die organisatiebreed raken aan veel verschillende beleidsprogramma’s. Om inzicht in de voortgang van deze opgaven te geven zijn aparte doelstellingen opgenomen. Het apart benoemen van deze brede thema’s maakt de concernbrede aansturing krachtig en effectief.

schaal x € 1.000
Lasten € 824
Baten € 0
Saldo € 824
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57