Gemeenten, waterschap functioneren goed

Meerjarendoelen

9.6.2

Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht

In het nieuwe Uitvoeringsprogramma IBT 2021-2023 zijn de actielijnen van de Agenda ATT verwerkt. We werken met VNG en Rijk de actielijnen van de Agenda ATT verder uit. We bereiden de invoering van een nieuw toezichtstaak voor op basis van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (Wet digitale overheid). Naast de reguliere IBT-beoordelingen en de interventies voeren we meer thema-onderzoeken en reality-checks uit naar maatschappelijk relevante en risicovolle onderwerpen die we samen met de toezichtontvangers bepalen en die we zoveel mogelijk samen met andere provincies uitvoeren.  

We streven naar meer uniformiteit binnen (financieel) toezicht, via het nieuwe Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader voor gemeenschappelijke regelingen (GTK GR) dat de provincie dit jaar in navolging van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader voorgemeenten vaststelt en invoert. Samen met andere provincies bereiden we een uniform beoordelingsinstrument voor financieel toezicht voor.  

Beoogd resultaat 2021

Thema-onderzoeken op de verschillende toezichtgebieden (in elk geval omgevingsrecht en informatiebeheer) zijn voorbereid en uitgevoerd

Het (landelijk) Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regelingen is vastgesteld en ingevoerd

IBT-taak digitale toegankelijkheid overheid is ingevoerd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57