Beleidsdoelen

Concernbrede aansturing op brede thema’s

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

374

411

314

314

Materiële lasten

450

150

300

-

Totaal Lasten

824

561

614

314

Saldo beleidsdoel excl. reserves

824

561

614

314

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57