Beleidsdoelen

Concernbrede aansturing op brede thema’s

9.7.2

Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal

Voor de versnelling van de transitie naar een circulaire samenleving is het zaak dat de provincie Utrecht als organisatie zélf ook meedoet in de transitie. Dit meerjarendoel gaat om het borgen van circulariteit in alle programma’s van de provincie zodat de interne (lijn)organisatie circulariteit in hun opdrachten en projecten verankert. Daarmee dragen alle domeinen bij aan de ondersteuning van de transitie naar een Circulaire Samenleving. We ondersteunen de interne organisatie in hun circulaire ambities door het ontwikkelen van een circulaire beleidsvisie en een organisatiebrede circulaire uitvoeringsagenda 2021-2023.   

In samenwerking met onze landelijk en regionale partners leveren we onze bijdrage aan de gezamenlijke circulaire ambities, zodat de transitie ook bij andere organisaties wordt versneld en verrijkt. In regionaal netwerkverband is de Alliantie Cirkelregio Utrecht daarvan een voorbeeld.    

Beoogd resultaat 2021  

  • Volgt aan de hand van de uitvoeringsagenda
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57