Beleidsdoelen

Concernbrede aansturing op brede thema’s

9.7.4

Het beleid is beter met data onderbouwd

Nederland digitaliseert en dat biedt grote kansen om dingen slimmer te doen. De huidige maatschappij vraagt om een meer digitaal slagvaardige provincie. Nieuwe technologieën bieden kansen om ons werk te verbeteren, burgers beter te betrekken, te bedienen en onze middelen gerichter in te zetten. De provincie is steeds meer bezig haar processen en loketten te digitaliseren en wil in haar digitale transformatie verstandig versnellen naar een organisatie waar data een belangrijke drijver en aanjager is in beleid en uitvoering, maar ook in monitoring en evaluatie van onze activiteiten. We willen van onderop bouwen aan mooie voorbeelden van data-onderbouwd werken. Dit doen we via koploperdeals. In de praktijk is vaak sprake van een kloof tussen de wereld van beleid enerzijds en die van data anderzijds. We creëren een plaats waar deze werelden elkaar actief kunnen ontmoeten. Met betrokkenheid van inhoudelijke beleids- of maatschappelijke opgaven en ICT/IV werken we met (externe) partners uit hoe we samen kunnen innoveren, experimenteren en leren met data en waar wordt geholpen met de duiding van en/of het vertalen van de beleidsvragen naar gerichte datavragen om vervolgens door data onderbouwde oplossingen te ontwikkelen in een iteratief proces. We zoeken partijen met energie om in de eerste ronde mee te doen en selecteren op grond van relevantie. De eerste ervaringen vormen de basis voor volgende tranches (in feite werken we zo aan een sneeuwbaleffect).

Beoogd resultaat 2021

Een Innovatieproces Digitale Innovatie is vastgesteld en we hebben een vervolg implementatie voorgesteld om de ‘koploperdeals’ met experimenten te ondersteunen

Het uitvoeringsplan 2021 – 2022 is vastgesteld en daarin is opgenomen hoeveel ‘koploperdeals’ per jaar zijn uitgewerkt

We hebben invulling gegeven aan het uitvoeringsplan en het afgesproken aantal ‘koploperdeals’

De volgende innovatie experimenten uit 2020 zijn afgerond: Taggen en Gamen, Snuffelfiets/Fietsend Meetnet en Slimme Participatie

Er is vervolg gegeven aan de werkconferentie Democratische Duiding van Data en vervolgafspraken zijn in uitvoering genomen

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57