9. Bestuur

Wat gaat dat kosten?

9. Bestuur

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

5.125

5.750

5.880

5.918

5.821

5.821

Kapitaallasten

160

108

108

108

108

108

Materiële lasten

14.782

9.018

9.194

8.845

8.885

8.591

Baten

3.261

365

322

322

322

322

Totaal Baten

3.261

365

322

322

322

322

Saldo van dit programma

16.805

14.511

14.860

14.549

14.492

14.198

Stortingen in reserves

479

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

147

479

-

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

17.137

14.032

14.860

14.549

14.492

14.198

Reserves Bestuur

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Projecten

479

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

479

0

0

0

0

0

Reserve Projecten

147

479

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

147

479

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57