Beleidsdoelen

Gemeenten, waterschap functioneren goed

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

847

847

847

847

Materiële lasten

63

63

63

63

Totaal Lasten

910

910

910

910

Saldo beleidsdoel excl. reserves

910

910

910

910

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57