Beleidsdoelen

Strategisch vermogen is groot

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

990

991

991

991

Materiële lasten

1.687

1.638

1.637

1.643

Baten

-70

-70

-70

-70

Totaal Baten

-70

-70

-70

-70

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.607

2.559

2.558

2.564

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57