8. Economie

Beleidsdoelen

Programma

Beleidsdoel

Meerjarendoel

8

Economie

8.1

Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst

8.1.1

De arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod

8.1.2

Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op digitalisering

8.1.3

Algemene ondersteuning van het MKB is beter, o.a. bij opvolging eigenaren, internationale handel, transitie naar circulair ondernemerschap

8.2

Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief

8.2.1

Innovatie is sterker doordat overheden, onderwijs/ onderzoek en ondernemers elkaar makkelijker weten te vinden

8.2.2

Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter

8.3

Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk

8.3.1

Het startup klimaat is beter met meer innovatieve startups

8.3.2

Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond stedelijk leven

8.3.3

De transitie naar een circulaire economie gaat sneller

8.4

Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit

8.4.1

Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag

8.4.2

Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger

8.4.3

Er zijn meer en sterkere interactiemilieus

8.5

De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

8.5.1

Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar

8.5.2

Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt

8.5.3

De samenwerking tussen partners in de regio is sterker

8.5.4

Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever

8.5.5

Verblijfsrecreatie is vitaler

8.5.6

Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57