De bezoekerseconomie is sterk

Meerjarendoelen

8.5.1

Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar

Het Routebureau zorgt, in samenwerking met landelijke routestichtingen voor behoud en bewaking van de kwaliteit van routes en routenetwerken, het profileren van (thematische) routes en de vele fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden. Wij geven sturing aan dit Routebureau en zorgen voor inhoudelijke afstemming met andere partners, zoals alle deelnemende gemeenten, gebiedspartners en de landelijke routestichtingen. Voor 2021 sturen wij specifiek op het verbeteren, uitbreiden en versterken van het wandelknooppunten aan de oostzijde van de provincie, in samenwerking met de betrokken gemeenten. We werken verder aan het verbeteren van de Toeristische Overstap Punten (TOP’s) in onze provincie. Het inzetten op deze verbindende structuren biedt gebruikers meer mogelijkheden en leidt tot meer spreiding.   
Beoogd resultaat 2021

Er is een verbeterplan voor het nog beter positioneren van de TOP’s
•   Enkele TOP’s zijn verbeterd en voorzien van faciliteiten
•   De aanleg van wandelroute netwerk Oost is afgerond, zodat in de hele provincie een wandelnetwerk beschikbaar is

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57