Beleidsdoelen

De bezoekerseconomie is sterk

8.5

De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen (vrijetijdsvoorzieningen) bepaalt mede de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving. Wij ambiëren  hoogwaardige kwaliteit en voldoende kwantiteit van de recreatievoorzieningen (waaronder terreinen en routes) die goed aansluiten op de voorkeuren van inwoners en bezoekers. De bevolkingsgroei in onze provincie maakt dat ook het aanbod aan recreatievoorzieningen zal moeten groeien.
Er loopt een proces voor een transitie van de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland waar begin 2021 besluitvorming over wordt verwacht. In gezamenlijkheid met alle deelnemers bekijken we op welke wijze voor de gezamenlijke recreatievoorzieningen beheer, onderhoud, toezicht en ontwikkeling het best georganiseerd kan worden.   
De corona-crisis raakt ook de toerisme- en recreatiesector hard. In de herstelfase zetten we waar kan in op ondersteuning. We willen verder de groei van het toerisme begeleiden en bijdragen aan spreiding van bezoekers.
Begin 2021 willen we een nieuw Programma Recreatie en Toerisme vaststellen. Op basis van dat Programma zullen we ook de indicatoren actualiseren.

schaal x € 1.000
Lasten € 7.197
Baten € -4.689
Saldo € 2.508
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57