Beleidsdoelen

De bezoekerseconomie is sterk

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.029

1.026

1.026

1.026

Materiële lasten

6.168

4.028

3.660

3.660

Baten

-4.689

-

-

-

Totaal Baten

-4.689

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.508

5.054

4.686

4.686

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57