De bezoekerseconomie is sterk

Meerjarendoelen

8.5.4

Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever

Toerisme is belangrijk voor de regionale economie. Wel is spreiding van bezoekersstromen wenselijk, om een te sterke concentratie van toerisme te voorkomen. Samen met gemeenten en de destinatiemarketing-organisaties in onze provincie richten we ons op het aantrekken en spreiden van bezoekers die passen bij het karakter van onze provincie. Spreiding van bezoekers is niet eenvoudig. Er is veel informatievoorziening nodig om bezoekers te verleiden om ook de minder bekende plekjes op te zoeken.
We werken aan een intensievere samenwerking tussen alle destinatiemarketing-organisaties in onze provincie in de vorm van een coöperatie die als koepelorganisatie fungeert. Deze moet in 2021 operationeel zijn, om gezamenlijk te zoeken naar de juiste inzet van middelen om toerisme te stimuleren op een manier die tot grotere spreiding leidt.
Het vergaren van kennis over toerisme en het delen van deze kennis is nodig om op een verantwoorde wijze richting te kunnen geven aan de ontwikkelingen. We blijven de sector faciliteren met de U-base als centrale database om informatie over het aanbod te delen. Door het initiëren van nieuw onderzoek krijgen we beter inzicht in het gedrag van toeristen in onze provincie. De resultaten en de mogelijke acties nemen we op in het nieuwe Programma Recreatie en Toerisme.

Beoogd resultaat 2021
•   Vaste samenwerking met de destinatiemarketing-organisaties in de coöperatie
•   We hebben subsidies verstrekt voor de groei en spreiding van het toerisme in de provincie, bijvoorbeeld aan initiatieven in het kader van Ode aan het Landschap
•   Faciliteren van de sector met de U-base
•   Uitwerken en doorontwikkelen van de Druktemonitor Utrecht

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57