De bezoekerseconomie is sterk

Meerjarendoelen

8.5.6

Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt

In de overwegingen waar we ons op willen richten in de herstelfase na de corona-crisis, en op basis van de beschikbare middelen, hebben we besloten het zakelijk toerisme niet meer apart aandacht te geven en daar geen middelen voor te reserveren. We richten ons bij toerisme generiek op het herstel van de markt, en mogelijkheden tot spreiding.
Dit meerjarendoel krijgt dus in 2021 een beperkte invulling.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57