8. Economie

Verbonden Partijen

Verbonden Partijen

Onderstaande Verbonden Partijen hebben betrekking op dit programma:

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU)

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Recreatie Midden Nederland (RMN)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht B.V.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar paragraaf 3.6 Verbonden Partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57