De bezoekerseconomie is sterk

Meerjarendoelen

8.5.3

De samenwerking tussen partners in de regio is sterker

Samenwerking is van grote betekenis voor de (door)ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Daartoe zoeken wij actief de samenwerking met partijen in de recreatieve en toeristische sector en partijen die deze sector ondersteunen, zoals Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH), de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In de verschillende verbanden komen vernieuwende concepten en nieuwe ontwikkelingen aan bod en creëren we draagvlak voor de benodigde ontwikkelingen en acties.
Beoogd resultaat 2021
•   We nemen actief deel aan de Innovatietafel (overleg tussen overheden en ondernemers in de recreatiebranche), waar we projecten en pilots delen met het doel deze te realiseren, eventueel met financiële ondersteuning vanuit de provincie
•   Participeren in de overleggen binnen het proces van het Gebiedsakkoord, daar waar het de recreatie en toerisme in onze provincie betreft

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57