Beleidsdoelen

Toekomst bedrijfsleven en werknemers

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

475

472

472

472

Materiële lasten

1.598

1.658

1.612

1.623

Totaal Lasten

2.073

2.130

2.084

2.095

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.073

2.130

2.084

2.095

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57