Toekomst bedrijfsleven en werknemers

Meerjarendoelen

8.1.2

Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op digitalisering

Door de digitale revolutie verandert de maatschappij ingrijpend. Digitalisering is ook een cruciale factor in de economische ontwikkeling van de regio. Slimme oplossingen op gebieden als mobiliteit, veiligheid, gezond leven en energie leiden tot nieuwe en aangepaste businessmodellen. De uitwerking van deze nieuwe technologieën op de groei van de productiviteit van werknemers en het bruto regionaal product wordt algemeen onderkend. Als regio willen we op een verstandige, waardevolle manier met deze kansen omgaan. Meer aandacht voor digitalisering draagt bij aan de concurrentiekracht van de regio en heeft een grote impact op de arbeidsmarkt.

Als provincie werken we samen met regionale partijen aan het versnellen van de digitale transformatie voor de regio Utrecht. In samenwerking met de Economic Board Utrecht (EBU) ontwikkelen we een helder overzicht van alle partijen en belangen rondom digitalisering (het digitale landschap). Op basis hiervan ondersteunen wij concrete projecten, zoals de Tech Community in de gemeente Utrecht, de werkplaats digitalisering van de Hogeschool Utrecht en de ICT Campus Foodvalley in Veenendaal. Verder stimuleren wij ondernemers en werknemers om zich digitaal vaardiger te maken, met concrete programma’s als het programma Nu Digitaal, dat zich richt op ondernemers in een aantal Utrechtse binnensteden. Er is nauwe afstemming met de Human Capital Agenda.

We verwachten dat de vragen en wensen van het MKB op het terrein van digitalisering sterk zullen toenemen. Het Rijk en de EU willen fors inzetten op het versterken van de digitale bewustwording en vaardigheden bij het MKB. Het is daarbij van groot belang dat alle overheden op een duidelijke en herkenbare manier ondersteuning bieden. Communicatie over digitalisering en de rol en inzet van lokale en regionale overheden zijn cruciaal (zie ook 8.1.3).   

Door de digitale revolutie verandert de maatschappij ingrijpend. Digitalisering is ook een cruciale factor in de economische ontwikkeling van de regio. Slimme oplossingen op gebieden als mobiliteit, veiligheid, gezond leven en energie leiden tot nieuwe en aangepaste businessmodellen. De uitwerking van deze nieuwe technologieën op de groei van de productiviteit van werknemers en het bruto regionaal product wordt algemeen onderkend. Als regio willen we op een verstandige, waardevolle manier met deze kansen omgaan. Meer aandacht voor digitalisering draagt bij aan de concurrentiekracht van de regio en heeft een grote impact op de arbeidsmarkt.

Als provincie werken we samen met regionale partijen aan het versnellen van de digitale transformatie voor de regio Utrecht. In samenwerking met de Economic Board Utrecht (EBU) ontwikkelen we een helder overzicht van alle partijen en belangen rondom digitalisering (het digitale landschap). Op basis hiervan ondersteunen wij concrete projecten, zoals de Tech Community in de gemeente Utrecht, de werkplaats digitalisering van de Hogeschool Utrecht en de ICT Campus Foodvalley in Veenendaal. Verder stimuleren wij ondernemers en werknemers om zich digitaal vaardiger te maken, met concrete programma’s als het programma Nu Digitaal, dat zich richt op ondernemers in een aantal Utrechtse binnensteden. Er is nauwe afstemming met de Human Capital Agenda.

We verwachten dat de vragen en wensen van het MKB op het terrein van digitalisering sterk zullen toenemen. Het Rijk en de EU willen fors inzetten op het versterken van de digitale bewustwording en vaardigheden bij het MKB. Het is daarbij van groot belang dat alle overheden op een duidelijke en herkenbare manier ondersteuning bieden. Communicatie over digitalisering en de rol en inzet van lokale en regionale overheden zijn cruciaal (zie ook 8.1.3).   

De Smart Industry Hub Noord West (samenwerking tussen de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland) is sinds begin 2020 actief en wordt versterkt in 2021. In het verlengde hiervan werken we op nationaal en Europees niveau aan een voorstel voor European Digital Innovation Hubs (EDIH). Zo’n hub vormt een regionaal samenwerkingsverband (virtueel en fysiek), dat technologische kennis en experimenteerfaciliteiten biedt om de digitale transformatie van het MKB te versnellen.

Beoogd resultaat 2021  
•   Het hulpprogramma digitalisering, horeca en non-food retail in centrumgebieden heeft aantoonbaar het bewustzijn en de vaardigheden over digitalisering versterkt;
•   Er is een helder overzicht van partijen en belangen in de regio rondom digitalisering;
•   Er is een concreet voorstel voor een European Digital Information Hub voor landsdeel Noord-West om digitale vaardigheden van het MKB te versterken en versnellen;
•   Er is een nieuw fieldlab (praktijkomgeving) voor de Smart Industry Hub gestart in de regio Utrecht;

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57