Beleidsdoelen

Voldoende vestigingsmogelijkheden

8.4

Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit

Voor een gezonde economische ontwikkeling is een evenwicht tussen vraag en aanbod van vestigingslocaties een belangrijke voorwaarde. Het accent ligt vanwege de schaarse ruimte primair bij een betere benutting en transformatie van de bestaande locaties. Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties sluiten we aan bij de lokale behoefte en de toekomstige ontwikkeling van de Utrechtse economie.

schaal x € 1.000
Lasten € 695
Baten € -36
Saldo € 659
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57