Bedrijven zijn innovatief sterk

Meerjarendoelen

8.3.3

De transitie naar een circulaire economie gaat sneller

De ROM is o.a. opgericht om business development te stimuleren en innovatieve startende bedrijven middels financiering te ondersteunen. De ROM Regio Utrecht draagt op die manier bij aan innovatie gericht op het bereiken van maatschappelijke doelen.  Een van de concreet genoemde maatschappelijke doelen voor de ROM in het aanjagen van de transitie naar een circulaire economie en samenleving. In 2021 werken we deze doelstelling met de ROM voor business development concreet uit en streven we naar financiering van eerste innovaties op dit vlak.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57